7.Sınıf Evren Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 103.Sayfa Cevapları

7.Sınıf Evren Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 103.Sayfa Cevapları 

2014-2015 ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. 
 Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Çevrenizdeki tarım faaliyetlerini düşünerek toprağın önemiyle ilgili düşüncelerinizi belirtiniz.

CEVAP: Tarım faaliyetleri için olmazsa olmaz bir faktör vardır o topraktır. Toprak olmadan tarım olmaz, tarım olmadan da gıda ve beslenme olmaz. Tarımın gelişmesi için tarım arazilerine şehirler kurulmamalı, erozyon ile mücadele edilmeli, toprağın kirlenmemesi için gerekşi tedbirlerin alınması gerekmektedir.

2. Uluslararası ticaretin gelişebilmesi için neler önerirsiniz?
CEVAP: Uluslararası ticaret devletlerin kendi aralarında yaptığı karşılıklı antlaşmalara dayanır. Bu yüzden ülkeler arasında ticareti kolaylaştırıcı sözlşemler imzalanabilir. Gümrük vergileri indirilebilir.

 
3. Robotların üretimde rol alması toplumu sosyal ve ekonomik yönden nasıl etkiler?
CEVAP: Robotların üretimde yer alması, insanların işleri kolaylaştırır. Robotların kullanılmasıyla daha kısa sürede daha fazla mal üretilir. Ayrıca insanlara kolaylıklar sağladığı gibi bir takım toplumsal problemlerede neden olmaktadır. Robotların daha çok üretimde kullanılmasıyla o işleri yapan insanlar işsiz kalacak, geçim sıkıntısına düşecek yeni iş bulamayacak, toplumsal huzursuzluk ve güvenlik sorunları ortaya çıkabilecektir.
 
4. Sosyal yaşantımızda vakıfların yaptığı faaliyetlere örnekler veriniz.CEVAP: Sosyal hayatta vakıfların yaptığı bir çok faaliyet görmekteyiz. Bir afet olduğunda Kızılay hem koşmakta, Yeşilay sigara ve alkol ile mücadele etmekte, daha sağlıklı bir toplum için çalışmaktadır. Bu yönde kampanyalar düzenleyip, kamuoyu oluşturup halkı bilinçlendirmektedir.

Tema vakfı ülkemizin toprakları yok olmaması, erozyon ile eriyip gitmemesi için mücadele etmektedir.
 
5. "Meslek etiği" ifadesinden ne anlıyorsunuz? Aile büyüklerinizle tartışınız.CEVAP: İş hayatındaki davranışları yönlendiren, onlara rehberlik eden etik prensipler ve standartların toplamına mesleki etik denilir. Meslek etiği, belirli bir meslek grubunun, meslek üyelerine emreden, onları belli kurallarla davranmaya zorlayan kişisel eğilimlerini sınırlayan, yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan, mesleki rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan mesleki ilkeler bütünüdür. Meslek grupları, çeşitli esnaf, zanaatkârlarca farklı biçimlerde kurulmuş, o mesleğin dayanışmasını, kurallarını yansıtan kendine özgü birtakım ilkeleri olan bir birliktir. Bir mesleki etkinliğin ya da hizmetin, tüketicilerin gereksinimlerini karşılayabilmesi için o meslek alanı içinde oluşturulmuş bir öz denetimden geçmesi gerekir.
 
6. Meslek seçerken nelere dikkat etmeniz gerekir? Neden?
 CEVAP: Meslek seçiminde önce meslek gruplarının gözlenmesi gerekir, karşılaşılması muhtemel olumlu ve olumsuz yönlerin bilinip ona göre hareket edilmesi daha doğru olacaktır. "Yani ‘bir yere kapağı atayım da neresi olursa olsun’ düşüncesi ya da ‘puanım (başarı sıram) beklediğimden yüksek geldi boşa gitmesin’ diyerek size uygun olmayan yüksek puanlı bir bölümü tercih etmeniz sizi ileride başarısız ve mutsuz bir yaşam içine sürükleyebilir. Bunu önlemenin en güzel yolu ise araştırmak ve birtakım meslek dökümlerini uygulamak olur."


7.SINIF SOSYAL BİLGİLER EVREN YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

SHARE THIS

Author:

0 yorum: